สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

- รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า

รับฟังเสียง


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

หนังสือปกน้ำเงินเข้มที่คุ้นตาของเด็กไทย เต็มไปด้วยเรื่องรอบตัวที่น่าสนใจ หนังสือเล่มเล็กภาพประกอบสดใสอ่านง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ ๙ ที่ยังคงพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เยาวชนไทย จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เสนอตอน "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย TDRI)