กล่องตัก-กล่องสุ่ม เทคนิคการขายที่ต้องระวัง

- รายการ Biz Genius

รับฟังเสียง


กล่องตัก-กล่องสุ่ม เทคนิคการขายที่ต้องระวัง

• เข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง (นาที 3)

• กล่องสุ่ม-กล่องตัก เทคนิคการขายแบบ Sales promotion คุ้มจังหรือหลอกลวง (นาที 9.10)

• Sales promotion ในมิติคนขาย (นาที 12)

• Sales promotion ในมิติคนซื้อ (นาที 16.20)

• จับตา TikTok จากไบต์แดนซ์จะถูกเล่นงานจากสหรัฐหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลฝั่งผู้ใช้ในสหรัฐรั่วไหลไปจีน (นาที 20.40)
_______________

กล่องสุ่ม-กล่องตัก กับเทคนิคการขายแบบ Sales promotion
Sales promotion ในมิติคนขาย (นาที 12)
• สร้างยอดขายทันทีทันใด แต่อาจทำให้ภาพลักษณ์เสีย
• อยากทำ sales promotion แนะนำให้ทำยังไงดี
• อย่าใช้ sales promotion เพื่อหลอกลวงคนซื้อ

Sales promotion ในมิติคนซื้อ (นาที 16.20)
• อย่าลืมว่าไม่มีใครทำธุรกิจเพื่อขาดทุนหรือยอมให้ลูกค้าได้เปรียบฝ่ายเดียวหรอก
• คนที่ได้รางวัลใหญ่มักเป็นคนดังหรือ influencer ส่วนชาวบ้านทั่วไปได้น้อยจัง
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ News Connect