สินทรัพย์ดิจิทัล: เข้าใจวิธีคิด มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

- รายการ Biz Genius

รับฟังเสียง


สินทรัพย์ดิจิทัล: เข้าใจวิธีคิด มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

คริปโตร่วงหนัก บริษัทนี้ออกโทเคน คนนี้ขาย NFT เรื่องพวกนี้เราได้ยินบ่อยๆ แต่ใครที่กำลังสงสัยว่าคืออะไร เหมือนกันไหม ไม่ควรเข้าไปยุ่งจริงหรือ บิซจีเนียสจะพาไปรู้จักความหมายของคำเหล่านี้ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ดิจิทัล) และวิธีคิดเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล

• สินทรัพย์ดิจิทัลแบ่งได้หลักๆ 3 ประเภท แต่ละประเภทอย่างใช้งานอย่างไร (นาที 4)
1. Cryptocurrency 2. Investment Token 3. Utility Token เช่น NFT

• สินทรัพย์ดิจิทัล เริ่มจากเข้าใจวิธีคิดและรูปแบบการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภท เพื่อมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน (นาที 14.10)

• ตัวอย่างการออก NFT (Utility token) ที่น่าสนใจจากแกรนสแลมและไปรษณีย์ไทย (นาที 17.45)
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom