การช่วยชีวิตลูกสัตว์แรกเกิด

- รายการ Pet Care Onair

รับฟังเสียง


การช่วยชีวิตลูกสัตว์แรกเกิด

การช่วยชีวิตลูกสัตว์แรกเกิด (นาที 6.30)
เจอลูกสัตว์แรกเกิด (ที่เพิ่งคลอด) หมดสติ มีวิธีช่วยชีวิตลูกสัตว์แรกเกิดอย่างไร รู้จัก หลักการ ABC หลักการเบื้องต้นที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกสัตว์กลับมาหายใจได้อีกครั้ง
ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้ (นาที 20.50)
ทำไมเรามักใช้เสียงสองพูดคุยกับน้องหมาแมว
โดย แพรพลอย บัวมั่น (แพร) นิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ปี 4
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom