กระบวนการศาลล้มละลาย กรณีศึกษาวงการธนาคาร

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


กระบวนการศาลล้มละลาย กรณีศึกษาวงการธนาคาร

• ธุรกิจการเงินแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่างไรหากล้มละลาย อะไรคือสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร (นาที 2)

• ในวงการการเงิน ทำไมถึงกลัว Bank Run (นาที 4.30)

• Bankruptcy คือผู้ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ (ไม่ได้จำกัดแค่วงการธนาคาร) ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถชำหนี้ได้ จะเกิดกระบวนการอะไรต่อจากนี้ (นาที 6.40)

• การเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลายมีประโยชน์อย่างไร (นาที 11)

• การที่ผู้ให้บริการคริปโตเข้าสู่กระบวนการ Bankruptcy หรือฟ้องตัวเองล้มละลาย ทำไปเพื่ออะไร (นาที 15)

• ทำไมในสหรัฐมีกฎหมายห้ามธนาคารเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย อะไรคือความแตกต่างหว่าง Bank กับ Non-Bank เมื่อตกอยู่ในภาวะล้มละลาย (นาที 18.10)
_____________________
รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) สารคดีคำพ่อสอน