แนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่ง

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


แนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่ง

การควบรวมกิจการหรือซื้อขายกิจการของบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แสดงว่าอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งกำลังอยู่ในช่วงขาลงจริงหรือ หรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่

• อุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งอยู่ในช่วงขาลงจริงหรือ
• ลูกค้ากลุ่มใหม่ของบริษัทบริหารความมั่งคั่งคือใคร
• เทรนด์การบริหารจัดการเงินแบบองค์รวม นำไปสู่การควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน (เช่น ธนาคาร) กับบริษัทบริหารความมั่งคั่ง
• ขาลงของ Business model แต่ไม่ใช่ของอุตสาหกรรม
• อายุที่เพิ่มขึ้นของ advisor และนักลงทุน นำไปสู่การถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่
• นักลงทุนอยากลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่มากขึ้น
____________________
รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย TDRI)