กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่: หัวใจและคำตอบของการพัฒนาเมือง

- รายการพูดจาประสาช่าง

รับฟังเสียง


กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่: หัวใจและคำตอบของการพัฒนาเมือง

• สิ่งที่มองเห็นจากการลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพฯ (นาที 2)

• การลงพื้นที่ทำให้มองเห็นและเข้าใจปัญหา นำไปสู่การออกแบบนโยบายได้อย่างไร (นาที 7)

• ยุทธศาสตร์และนโยบายไม่ใช่แค่คำเรียก แต่ต้องเป็นแผนงานที่เกิดขึ้นได้จริง

• น้ำท่วมกรุงเทพฯ ทำไมเกิดทุกปี มีทางแก้ไหม (นาที 16.40)

• อยากฝากอะไรถึงคนกรุงเทพฯ เพื่อช่วยกันสร้างเมืองให้ดีขึ้น (นาที 19.50)
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ. 2515
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วศ. 2526 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom