เตรียมการธุรกิจ รับมือโควิดระลอกใหม่ที่อาจกลับมา

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


เตรียมการธุรกิจ รับมือโควิดระลอกใหม่ที่อาจกลับมา

โควิดยังไม่จบ สถานการณ์ไม่มีอะไรแน่นอน จะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจก็ได้

ธุรกิจควรเตรียมการไว้อย่างไรดี (นาที 5)
1. เตรียม เงินสด ไว้ให้นานที่สุดและให้มากที่สุด เพื่อเป็นฐานสำคัญสำหรับธุรกิจ
2. จัดตารางเวลาทำงาน คน ให้ดี เติมทักษะคนให้พร้อม เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ ไม่สะดุด
3. แยก ลูกค้า ให้ออกว่ากลุ่มไหนจะยังอยู่ กลุ่มไหนน่าจะหายไปในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
4. เตรียม ระบบ เพื่อรองรับการทำงาน โดยเฉพาะหากต้องทำงานจากพื้นที่อื่น
5. สื่อสาร ให้ชัดทั้งคนในและคนนอก
เตรียมการธุรกิจหากเกิดพายุเศรษฐกิจรุนแรง (นาที 19.40)
ขณะนี้เศรษฐกิจโลกมีปัญหารุนแรง อาจเกิดพายุเศรษฐกิจที่เรียกว่า Perfect storm พัดพาระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้ล้มครืนไปตามๆ กัน คำถามสำคัญ ธุรกิจควรทำอย่างไร
_____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom