บทบาทสื่อกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

- รายการ Envi Insider by ดร.โอ

รับฟังเสียง


บทบาทสื่อกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

บทบาทสื่อกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการให้ข้อมูลของสื่อยามเกิดวิกฤตหรือเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมยังคงถูกตั้งคำถามเสมอมา

• การมองภาพปัญหาทั้งหมด เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
• การใช้เทคโนโลยีช่วยเรื่องความแม่นยำของข้อมูล
_______________
รายการ envi insider
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์
สรณัญช์ ชูฉัตร CEO ETRAN (Thailand)


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)