เรื่องควรรู้ก่อนปล่อยเต่า

- รายการ Pet Care Onair

รับฟังเสียง


เรื่องควรรู้ก่อนปล่อยเต่า

• โครงการคืนชีวิตเต่าและตะพาบน้ำสู่ธรรมชาติ
• เต่าบก-เต่าน้ำ-เต่าทะเล ต่างกันอย่างไร
• พื้นที่ที่เหมาะกับการปล่อยเต่า
• ก่อนปล่อยเต่าต้องดูชนิดเต่าให้ดีก่อนว่าสายพันธุ์นี้แปลกปลอมกับสัตว์พื้นเมืองที่อยู่เดิมหรือไม่ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ แพรพลอย บัวมั่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Innovative Wisdom