แคมเปญการตลาดระดับโลกที่น่าสนใจ

- รายการ Biz Genius

รับฟังเสียง


แคมเปญการตลาดระดับโลกที่น่าสนใจ

แคมเปญการตลาดระดับโลกที่น่าสนใจ จุดแรงบันดาลใจให้สังคมและธุรกิจ

Dove กับแคมเปญ Real Beauty และ Reverse Selfie
Real Beauty ทุกคนดูดีได้ในแบบของคุณ
Reverse Selfie เห็นตัวเองในแบบที่เป็นตัวเอง ไม่ใช่เห็นตัวเองที่เกิดจากการรีทัช

Tesco กับแคมเปญในเดือนรอมฎอน และมิติความแตกต่างหลากหลาย
ภาพจานเปล่าถูกเติมเต็มด้วยอาหารเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้ว

วันสตรีสากลกับแคมเปญความเท่าเทียมทางเพศ
ป้ายที่เขียนว่า Imagine a CEO และบรรทัดต่อมา Is it a man? ขณะที่เราพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ แต่เรายังมีชุดความคิดเรื่องเพศที่ยึดติดอยู่เลย
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) เพลงชาติ