ถอดรหัสและเรียนรู้ประเด็นการตลาดจากข่าวสารน่าสนใจ

- รายการ Biz Genius

รับฟังเสียง


ถอดรหัสและเรียนรู้ประเด็นการตลาดจากข่าวสารน่าสนใจ

ถอดรหัสและเรียนรู้ประเด็นการตลาดจากข่าวสารน่าสนใจ
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ News Connect