การชุมนุมประท้วงภายใต้สถานการณ์โควิด-19

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


การชุมนุมประท้วงภายใต้สถานการณ์โควิด-19

การชุมนุมประท้วงภายใต้สถานการณ์โควิด-19
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงแรก)