โรคพยาธิอุ้งเท้าแมว การค้นพบสิ่งใหม่เพื่อการวินิจฉัยและรักษา

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


โรคพยาธิอุ้งเท้าแมว การค้นพบสิ่งใหม่เพื่อการวินิจฉัยและรักษา

โรคพยาธิอุ้งเท้าแมว การค้นพบสิ่งใหม่เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)