กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 (ช่วงสอง)