ศึกษากฎหมายอาญาจากข่าว : กรณีขึงลวดไฟฟ้ากันขโมยทำให้ผู้อื่นตาย

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


ศึกษากฎหมายอาญาจากข่าว : กรณีขึงลวดไฟฟ้ากันขโมยทำให้ผู้อื่นตาย

ศึกษากฎหมายอาญาจากข่าว : กรณีขึงลวดไฟฟ้ากันขโมยทำให้ผู้อื่นตาย
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: ผศ.ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ รองคณบดี ด้านงานพัฒนาและกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ