ความจำเป็นของการกำกับดูแลการให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน

- รายการ Biz Genius

รับฟังเสียง


ความจำเป็นของการกำกับดูแลการให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน

• การให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันในไทย ยังไม่มีแนวทางกำกับดูแลชัดเจน (นาที 3:30)

• "ความปลอดภัย" จากการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันยังเป็นเรื่องน่ากังวล (นาที 5:30)

• ตัวอย่างการกำกับดูแลการให้บริการรถรับจ้างในต่างประเทศ (นาที 7:30)

• การคิดราคาต้นทุนเพื่อคำนวณค่าโดยสารหรือค่าบริการ ควรเป็นอย่างไร (นาที 9)

• พื้นที่ให้บริการ การรับ-ส่งผู้โดยสาร (นาที 11:20)

• การกำกับดูแลผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเป็นหัวใจสำคัญ และต้องทำควบคู่กับการมีกฎหมายควบคุม (นาที 15:30)

• สถิติอุบัติเหตุและเรื่องความปลอดภัย (นาที 18:50)

• แนวทางที่คิดจะทำต่อจากนี้ (นาที 21:40)

รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16
ดร.อรณิชา อนุชิตชาญชัย นักวิจัย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUTI)


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย TDRI)