การประเมินผลกระทบและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

- รายการนิติมิติ

รับฟังเสียง


การประเมินผลกระทบและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

การประเมินผลกระทบและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ดร.สลิลธร ทองมีนสุข คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ข่าวต้นชั่วโมง