นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐประท้วงการทำสงครามของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ | คดีอาญาของทรัมป์ (คดีจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่) ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ

- รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม

รับฟังเสียง


นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐประท้วงการทำสงครามของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ | คดีอาญาของทรัมป์ (คดีจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่) ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ

[1] นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐประท้วงการทำสงครามของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ เปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐต่ออิสราเอลได้จริงหรือ (นาที 3.55)

[2] เปรียบเทียบการประท้วงกรณี "เหตุการณ์จลาจล 6 มกราคม 2021" กับ "นักศึกษาทั่วสหรัฐประท้วงการทำสงครามของอิสราเอล" (นาี 34.15)

[3] คดีอาญาของทรัมป์ (คดีจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่) ความคืบหน้าและประเด็นที่น่าสนใจในแง่มุมกฎหมาย (นาที 39.30)

[1] นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐประท้วงการทำสงครามของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ เปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐต่ออิสราเอลได้จริงหรือ (นาที 3.55)
นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐออกมาชุมนุมประท้วงการทำสงครามของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์ แม้จะมีกระแสความไม่พอใจ แต่อิสราเอลก็ยังไม่ยั้งมือต่อปาเลสไตน์

• มีมุมมองหลากหลายจากการประท้วงของนักศึกษาว่า เป็นการแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพหรือเป็นภัยคุมคามกันแน่

• เรื่องนี้กลายเป็นสถานการณ์ยุ่งยากสำหรับประธานาธิบดีไบเดนและพรรคเดโมแครต ด้านหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับอิสราเอลและกลุ่มยิวในอเมริกา อีกด้านหนึ่งก็น่าสนใจว่านักศึกษาที่เคยสนับสนุนไบเดนเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจะยังสนับสนุนไบเดนอยู่หรือเปล่า
[2] เปรียบเทียบการประท้วงกรณี "เหตุการณ์จลาจล 6 มกราคม 2021" กับ "นักศึกษาทั่วสหรัฐประท้วงการทำสงครามของอิสราเอล" (นาที 34.15)
เรื่องนี้อาจเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะการประท้วงของนักศึกษาไม่ได้ยับยั้งการเปลี่ยนถ่ายอำนาจอย่างสันติวิธี เพียงแต่ต้องการสะท้อนปัญหาสังคมและสิ่งที่ประเทศควรจะทำ (ในกรณีอิสราเอล-ปาเลสไตน์) ต่างจากทรัมป์ที่ยุยงให้เกิดเหตุจลาจลและใช้ความรุนแรงที่รัฐสภาเมื่อครั้งที่แพ้การเลือกตั้ง
[3] คดีอาญาของทรัมป์ (คดีจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่) ความคืบหน้าและประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ (นาที 39.30)
คดี Hush-money หรือคดีจ่ายเงินปิดปากดาราหนังโป๊ เป็นคดีเดียวที่ทรัมป์กำลังถูกพิจารณา (จากคดีอาญา 4 คดีของทรัปม์)

ความคืบหน้าและความน่าสนใจของคดีนี้ในแง่มุมกฎหมาย ประเด็นที่อัยการพยายามพิสูจน์จากคดีนี้คือว่าส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งปี 2016 และประเด็นที่นักกฎหมายถกเถียงกันในเรื่องของทรัมป์ ถ้าตัดสินว่าผิด ทรัมป์จะติดคุกไหม
แนะนำหนังสือ "China Shock: วิกฤตของจีนในเกมเศรษฐกิจโลกใหม่"
อนาคตจีนจะเป็นอย่างไรภายใต้ความท้าทายของบริบทเศรษฐกิจและการเมืองโลก | ผู้เขียน อาร์ม ตั้งนิรันดร
รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม วันเสาร์ 11.00 น. Chula Radio
ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู และ ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง