โรคติดเชื้อในสัตว์ที่มีพาหะนำโรค

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


โรคติดเชื้อในสัตว์ที่มีพาหะนำโรค

รายการสัตวแพทย์สนทนา วันเสาร์ 9.00 น. Chula Radio Plus

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.สพ.ญ.ดร. วรพร สุขุมาวาสี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร : รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์
หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง