ถอดบทเรียนการรับมือจากเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศ | เจาะข่าวเช้านี้(ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)

- รายการเจาะข่าวเช้านี้

รับฟังเสียง


ถอดบทเรียนการรับมือจากเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศ | เจาะข่าวเช้านี้(ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)

พูดคุยกับ คุณธีระพล ติรวศิน ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายการเจาะข่าวเช้านี้

(Live) รายการ คลินิก 101.5