ปัญหาเชื้อดื้อยาภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


ปัญหาเชื้อดื้อยาภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

รายการสัตวแพทย์สนทนา วันเสาร์ 9.00 น. Chula Radio Plus

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.สพ.ญ.ดร. วรพร สุขุมาวาสี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร : รศ.สพ.ญ.ดร.สหฤทัย เจียมศรีพงษ์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, คณะทำงานจากศูนย์อ้างอิงขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับการดื้อยาต้านจุลชีพ (FAO Reference Centres for Antimicrobial Resistance)

(Live) รายการ คลินิก 101.5