ใช้ Place Branding ช่วยขับเคลื่อน Soft Power ไทย ให้ไปได้ไกลกว่าเดิม

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


ใช้ Place Branding ช่วยขับเคลื่อน Soft Power ไทย ให้ไปได้ไกลกว่าเดิม

• การทำแบรนด์ สินค้า-องค์กร-บุคคล-สถานที่ (นาที 2.40)

Place Branding การทำแบรนด์สถานที่ (นาที 6.55)

• หากทำแบรนด์สถานที่ได้ดี คนเชื่อมั่นเชื่อถือ ต่อไปการทำกิจกรรมอะไรจะง่ายขึ้น (นาที 10.50)

• เสวนา Chula the Impact ครั้งที่ 23 เรื่อง "Rethinking Soft Power with Place Branding"
วิทยากร
1. Prof. Dr. Magdalena Florek จาก International Place Branding Association
2. ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Chief Brand Officer จุฬาฯ และหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
3. รศ.ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ สาขาวิชาการตลาด กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับฟังได้ที่ Facebook: Chulalongkorn University คลิก https://www.facebook.com/share/v/4a8nypFUDnzR5hRQ/

• ทำไมการพัฒนา Place Branding ของไทย จะช่วยขับเคลื่อน Soft Power ไทยให้มุ่งหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและได้ประโยชน์ (นาที 13.20)

• ประเทศเล็กๆ ที่ทำ Place Branding ได้ดี (นาที 15.50)

• อยากทำ Place Branding ให้ดี อะไรเป็นเรื่องสำคัญ (นาที 18.30)

• แบรนด์ประเทศไทยควรเน้นเรื่องอะไรอีกบ้าง (นาที 22.20)

รายการ innovative wisdom วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. Chula Radio
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง