การติดเชื้อไวรัสในสุนัขและแมว : สถานการณ์ปัจจุบัน และการเฝ้าระวังสำหรับเจ้าของสัตว์

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


การติดเชื้อไวรัสในสุนัขและแมว : สถานการณ์ปัจจุบัน และการเฝ้าระวังสำหรับเจ้าของสัตว์

รายการสัตวแพทย์สนทนา วันเสาร์ 9.00 น. Chula Radio Plus

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.สพ.ญ.ดร. วรพร สุขุมาวาสี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร : ศ.สพ.ญ.ดร. สมพร เตชะงามสุวรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยไวรัสในสัตว์และการพัฒนาการตรวจวินิจฉัย
(Animal Virus and Diagnostic Development Research Unit)

(Live) รายการ News Connect