5 เรื่องที่เมื่อมาเมืองไทยแล้วต้องทำ

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


5 เรื่องที่เมื่อมาเมืองไทยแล้วต้องทำ

อัปเดตสถานการณ์การเมืองโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มองการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย และการใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (นาที 2.30)

5 MUST DO | ห้าเรื่องที่ต้องทำเมื่อมาเมืองไทย (นาที 9.55)
1. Must Beat ต่อยอดกิจกรรมจากมวยไทย
2. Must Eat ขนมหวาน 77 จังหวัดที่ต้องลองกิน
3. Must See ชมการแสดงแบบไทย
4. Must Buy ซื้อผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าย้อมคราม
5. Must Seek ตามรอยเส้นทางสายศรัทธา

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่าลืมหยิบประเด็นเหล่านี้ไปใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว (นาที 21.55)
รายการ innovative wisdom วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. Chula Radio
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Live) รายการ คลินิก 101.5