การตลาด Boomer: ลบภาพจำเก่าออกไป หากอยากทำการตลาดใหม่ๆ กับเจนบูมเมอร์

- รายการ Biz Genius

รับฟังเสียง


การตลาด Boomer: ลบภาพจำเก่าออกไป หากอยากทำการตลาดใหม่ๆ กับเจนบูมเมอร์

คน Gen Baby Boomer อายุประมาณ 60-78 ปี เป็นกลุ่มที่นักการตลาดมองว่ามีความเฉพาะที่น่าสนใจ ใช้จ่ายวันธรรมดาและเรียกเพื่อนมาใช้บริการด้วย (นาที 3.20)

• อย่าไปคิดว่าคนเจนบูมเมอร์จะมีชีวิตอีกไม่นาน เพราะเดี๋ยวนี้คนอายุยืนขึ้น โอกาสการซื้อสินค้าก็ยาวนานขึ้นเช่นกัน (นาที 8)

• ลบภาพจำเก่าๆ ออกไป หากอยากทำการตลาดใหม่ๆ กับคนเจนบูมเมอร์ 1. ดูแลจิตใจ 2. สร้างความสัมพันธ์ 3. Being Young อยู่เสมอ

• Being Young สำหรับคนบูมเมอร์มีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกาย จิตใจ สุขภาพ มุมมอง และการเป็นที่ยอมรับ (นาที 11)

• เรื่องที่ต้องเน้นและต้องระวังหากกำลังทำการตลาดกับคนเจนบูมเมอร์ (นาที 16.20)

• โซเชียลมีเดียที่ใช้จริงจัง (นาที 18)

• Traditional Media ที่ยังได้ผล (นาที 21.30)

• Silver Actif ตัวอย่างบริษัทที่ทำการตลาดกับคนสูงวัยได้น่าสนใจ (นาที 23)

รายการ Biz Genius วันจันทร์ 16.30 น. Chula Radio
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School และ มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข