นิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัย “กว่าจะเป็นนิทานชุด หัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5”

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


นิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัย “กว่าจะเป็นนิทานชุด หัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5”

รายการสัตวแพทย์สนทนา วันเสาร์ 9.00 น. Chula Radio Plus

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.สพ.ญ.ดร. วรพร สุขุมาวาสี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร : ดร. เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ที่ปรึกษาโครงการผลิตนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยฯ

(Live) รายการ Innovative Wisdom