เมื่อคิดให้ดี สินค้าเรานี้มีจุดขายอีกหนา เพิ่มหนึ่งประโยคให้ลูกค้าร้องว้าว

- รายการ Innovative Wisdom

รับฟังเสียง


เมื่อคิดให้ดี สินค้าเรานี้มีจุดขายอีกหนา เพิ่มหนึ่งประโยคให้ลูกค้าร้องว้าว

สร้างจุดขายให้สินค้าของเราด้วยการใช้เพียง 1 ประโยค แล้วเราจะเล่า 1 ประโยคนั้นอย่างไรเพื่อชูจุดเด่นให้ลูกค้าสนใจและอยากซื้อ

Higokuni 1592 ขนมชีสเค้กแท่ง (นาที 1)
• ขนมแบบเดียวที่ลิ้มรสความอร่อยได้ 3 แบบ มาฟังวิธีที่พูดถึงขนมให้ดูน่ากินและเข้ากับสถานการณ์ที่เลือกมาได้
• นำเสนอ 1 ประโยคผ่านลูกค้า + เครื่องดื่ม + สถานการณ์
Salad Cosmo ถั่วงอกญี่ปุ่นแบบซอง (นาที 7.50)
• ขอ 1 ประโยค (ที่พูดถึงสินค้า) จากลูกค้า
• วิธีกินถั่วงอกใน 1 ประโยคที่น่าสนใจ
• นำเสนอ 1 ประโยคผ่านวิธีกินที่หลากหลาย + อาหารหรือเครื่องปรุง
Ginza Itoya ร้านเครื่องเขียน (นาที 13.20)
วิธีการจัดร้านที่สร้างประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้า
Fukuju ร้านเหล้าสาเก (นาที 17.45)
วางรูปและติดป้ายที่บอกเรื่องราวว่าเหล้าสาเกนี้เคยถูกใช้ในโอกาสสำคัญอะไร
เคล็ดลับ (นาที 21.30)
• เคล็ดลับ 1 ประโยคที่ใส่ลงไปแล้วทำให้ลูกค้าสนใจและอยากซื้อสินค้าเราเพิ่มมากขึ้น
• [ระดับ Advance] Nishikawa ร้านเครื่องนอน ไม่ใช่แค่ขายเครื่องนอน แต่ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเรื่องการนอนให้กับลูกค้าด้วย
รายการ innovative wisdom วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. Chula Radio
ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Live) รายการ Innovative Wisdom