วางใจอย่างไรกับการดูแลสัตว์และการสูญเสีย

- รายการสัตวแพทย์สนทนา

รับฟังเสียง


วางใจอย่างไรกับการดูแลสัตว์และการสูญเสีย

รายการสัตวแพทย์สนทนา วันเสาร์ 9.00 น. Chula Radio Plus

ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.สพ.ญ.ดร. วรพร สุขุมาวาสี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร : พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(Live) รายการ Innovative Wisdom