การส่งเสริมโอกาสแก่ธุรกิจ SME's เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

- รายการเจาะข่าวเช้านี้

รับฟังเสียง


การส่งเสริมโอกาสแก่ธุรกิจ SME's เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อหลายคนยังคงพบกับภาพของเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะการณ์ของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุน ทักษะการประกอบธุรกิจ
และความต้องการลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมพูดคุยถึงนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อันจะเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการในระดับต่าง ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

รายการเจาะข่าวเช้านี้

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข