การตลาด Gen Y กลยุทธ์การตลาดเอาชนะใจคน Gen Y

- รายการ Biz Genius

รับฟังเสียง


การตลาด Gen Y กลยุทธ์การตลาดเอาชนะใจคน Gen Y

คน Gen Y (อายุประมาณ 30-42) ผ่านทั้งโลกยุค analog และ digital ผ่านบรรยากาศ pop culture ของยุค 90 และแล้วเวลาผ่านไป Gen Y กลายเป็นเดอะแบก เป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่มาก มีอำนาจตัดสินใจซื้อ (นาที 2.45)

• Gen Y ใช้ชีวิตอย่างไร (นาที 6.55)
• มองหาหรือใช้เงินกับอะไร (นาที 12.45)
• กลยุทธ์การตลาดเอาชนะใจเจนวาย (นาที 18.30)

รายการ Biz Genius วันจันทร์ 16.30 น. Chula Radio
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School และ มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข