นับหนึ่ง ส.ว. ชุดใหม่ | เจาะข่าวเช้านี้(ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)

- รายการเจาะข่าวเช้านี้

รับฟังเสียง


นับหนึ่ง ส.ว. ชุดใหม่ | เจาะข่าวเช้านี้(ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)

หลังจากสมาชิกวุฒิสภาชุดเฉพาะกาล ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำลังจะพ้นวาระ และได้มีการเลือก ส.ว.ชุดใหม่ จากกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมาย และอื่น ๆ ในฝ่ายนิติบัญญัติ คุณสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) จึงได้ร่วมพูดคุยในรายการเจาะข่าวเช้านี้(ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก) ถึงการทำหน้าที่ตลอดวาระของการดำรงตำแหน่ง และภาพรวมในการเลือก ส.ว.ชุดใหม่

รายการเจาะข่าวเช้านี้

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง