ส่งท้ายเดือนมิถุนายน “เจาะลึกครึ่งปีหลัง 2567 แลหน้าการเมืองไทย”

- รายการ 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวส่งท้ายเดือนมิถุนายน “เจาะลึกครึ่งปีหลัง 2567 แลหน้าการเมืองไทย”ติดตามการวิเคราะห์ และตอบคำถามลุ้นรับรางวัล
กับ ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง