รายการสโมสรคูณสุข

  • หมวดหมู่ วัฒนธรรม/วาไรตี้
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.05-11.55 น.

รายการที่เผยแพร่ข้อมูลการทำดีเพื่อสังคม จากบุคคล และกลุ่มบุคคล ทุกสาขาอาชีพ แนวทางการทำ CSR (Corporate Responsibility) หรือกิจกรรมเพื่อสังคมจากองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้และแบ่งปัน
ช่วง 1 กิจกรรมทำดี
สัมภาษณ์วิทยากรหรือบุคคลที่ทำดีในแง่มุมต่างๆ เช่น แนวคิด แนวทางการดำเนินงาน แชร์ประสบการณ์ในการทำจิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคม
ช่วง 2 บอกเล่าข่าวสังคม
บอกเล่าข่าวสารการทำกิจกรรมทำดีในสังคมโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคล หรือมูลนิธิและองค์กรต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างคุณค่าและความสุขให้กับผู้ฟัง

ผู้ดำเนินรายการ

อารดา สุคนธสิทธิ์

รายการสโมสรคูณสุข ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ Innovative Wisdom