รายการจุฬาวาทิต

  • หมวดหมู่ ดนตรี
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.00-7.00 น.

เพลงไทยเดิม สลับกับเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยเดิม เกร็ดความรู้ ผู้ประพันธ์ นักดนตรี และเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินรายการ

อ.กรรชิต จิตระทาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

รายการจุฬาวาทิต ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ Innovative Wisdom