รายการจุฬาวาทิต

  • หมวดหมู่ ดนตรี
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.00-7.00 น.

เพลงไทยเดิม สลับกับเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยเดิม เกร็ดความรู้ ผู้ประพันธ์ นักดนตรี และเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินรายการ

อ.กรรชิต จิตระทาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

รายการจุฬาวาทิต ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย