รายการอักษรพาที

  • หมวดหมู่ วัฒนธรรม/วาไรตี้
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30-7.55 น.

นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะหัวข้อที่คัดเลือกมาจะเป็นหัวข้อที่สาธารณชนสนใจและเข้าใจได้

ผู้ดำเนินรายการ

คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการอักษรพาที ที่ออกอากาศล่าสุด


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) เพลงชาติ