รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ

  • หมวดหมู่ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-13.55 น.

นำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาค วิเคราะห์แนวโน้มทิศทาง เศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพชีวิตทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ปิยาณี ตั้งทองทวี

ผู้จัดรายการจากภายนอก

รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ ที่ออกอากาศล่าสุด


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) รายการ Baka Club