รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ

  • หมวดหมู่ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-13.55 น.

นำเสนอข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาค วิเคราะห์แนวโน้มทิศทาง เศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพชีวิตทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ปิยาณี ตั้งทองทวี

รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ คลินิก 101.5