รายการ English This Way

  • หมวดหมู่ การศึกษา/เด็กและเยาวชน
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันพุธ เวลา 16.30-16.55 น. (Rerun ทุกวันเสาร์ เวลา 13.05-13.30 น.)

นำเสนอประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ ทันสมัย อยู่ในกระแส ผ่านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สอดแทรกความรู้ทั้งคำศัพท์ สำนวน วัฒนธรรม ไวยากรณ์ และทักษะการออกเสียงที่ถูกต้องตามสำเนียงเจ้าของภาษา นำเสนอให้ฟังง่าย สนุกสนาน เน้นสาระความรู้ที่อยู่ใกล้ตัว เข้าถึงง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ผู้ดำเนินรายการ

อ.มณฑิรา ดำรงมณี

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการ English This Way ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง