คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ วันพุธ 8.05-8.55 น.

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวโยงกับความเป็นไปทางเศรษฐกิจ
รายการพินิจเศรษฐกิจ ช่วง คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
0 results

คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ ที่ออกอากาศล่าสุด

Metaverse Economics

19 ม.ค. 2565

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) เพลงชาติ