รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง

  • หมวดหมู่ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.05-8.55 น.

รู้เท่าทันเศรษฐกิจ เกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัว ติดตามเรื่องเด่น เปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง

วันจันทร์
ช่วงวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลก โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ดำเนินรายการโดย คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย

วันอังคาร
ช่วงมิติโลกมิติไทย (8.05-8.30 น.) โดย คุณกวี จงกิจถาวร
ช่วงเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไป โดย TDRI (8.30-8.55 น.) โดยนักวิจัยจาก TDRI
ดำเนินรายการโดย คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย

วันพุธ
คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย คุณภาวิณี โตตะเคียน

วันพฤหัส
พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล โดย คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง จาก www.nuttaputch.com
ดำเนินรายการโดย คุณภาวิณี โตตะเคียน

ผู้ดำเนินรายการ

โสภิต หวังวิวัฒนา

ผู้จัดรายการจากภายนอก

ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผู้จัดรายการจากภายนอก

ภาวิณี โตตะเคียน

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ผู้จัดรายการจากภายนอก

รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ที่ออกอากาศล่าสุด


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) ข่าวในพระราชสำนัก