รายการอังกฤษครอบจักรวาล

  • หมวดหมู่ การศึกษา/เด็กและเยาวชน
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.05-13.30 น.

สาระความรู้ด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยนำเสนอความรู้ทางวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ผ่านบทความ ข่าวภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านบทเพลงสากล

ผู้ดำเนินรายการ

อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการอังกฤษครอบจักรวาล ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)