รายการ Idea Idol

  • หมวดหมู่ การศึกษา/เด็กและเยาวชน
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 19.45-20.30 น.

สัมภาษณ์บุคคลต้นแบบ ผู้มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ หลากวัย หลายอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองการใช้ชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟัง เพื่อให้กลุ่มคนฟังที่เน้นวัยรุ่น เกิดการรับรู้และมีแนวทางการใช้ชีวิตได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน

ผู้ดำเนินรายการ

พิมพ์ลภัส โยวะผุย

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

รายการ Idea Idol ที่ออกอากาศล่าสุด


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเจาะข่าวเช้านี้