รายการ Insight Now

  • หมวดหมู่ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.

รายการสนทนาธุรกิจ ได้แง่คิดและมุมมองที่แตกต่างจากผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
โดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
0 results

รายการ Insight Now ที่ออกอากาศล่าสุด


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) สารคดีคำพ่อสอน