รายการ Insight Now

  • หมวดหมู่ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.

รายการสนทนาธุรกิจ ได้แง่คิดและมุมมองที่แตกต่างจากผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
โดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
0 results

รายการ Insight Now ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข