รายการปกิณกะอินเดีย

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-10.55 น.

ชวนมองอินเดียอันหลากหลายด้วยเลนส์ใหม่ ครอบคลุมประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการต่างประเทศ โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

สุรัตน์ โหราชัยกุล

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐ วัชรคิรินทร์

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการปกิณกะอินเดีย ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175