รายการปกิณกะอินเดีย

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-10.55 น.

ชวนมองอินเดียอันหลากหลายด้วยเลนส์ใหม่ ครอบคลุมประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการต่างประเทศ โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

สุรัตน์ โหราชัยกุล

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐ วัชรคิรินทร์

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการปกิณกะอินเดีย ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย