รายการคุยกับดนตรี

  • หมวดหมู่ ดนตรี
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-12.55 น.

สาระดนตรีที่หลากหลาย นำเสนอสาระน่าสนใจทางดนตรีและดนตรีศึกษา ประกอบด้วยสองส่วนคือ สารคดีสั้น “สารานุกรมคุยกับดนตรี” และเปิดเพลง พร้อมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดนตรี สาระความรู้ทางดนตรีศึกษา การแนะแนวศึกษาต่อ ข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทางดนตรี

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Live) รายการ Innovative Wisdom