รายการ โลกใหม่กับวิจัยสังคม

  • หมวดหมู่ สถานการณ์ปัจจุบัน
  • เวลาออกอากาศ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 10.00 น.

ช่วงที่ 1 : (25 นาที)
ชื่อรายการย่อย : “คุยนอกกรอบ”
รูปแบบรายการ : สนทนากึ่งสัมภาษณ์กับนักวิชาการ ผู้รู้ และเจ้าของประเด็น โดยใช้ประเด็นทางสังคมในการสร้างบทสนทนากับวิทยากรรับเชิญโดยเริ่มจากสถานการณ์ มุมมอง/ เรื่องเล่าของวิทยากรต่อสถาณการณ์ที่อาจเป็นการแก้ไขความเชื่อหรือความเข้าใจผิด (myth) ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และให้ข้อมูลเพิ่ม ให้นำไปสู่การสร้างทางออกเชิงสร้างสรรค์ และข้อแนะนำต่อสาธารณะในการตอบรับต่อประเด็นปัญหานั้น

ช่วงที่ 2 : (25 นาที)
ชื่อรายการย่อย : “สนามปฏิบัติการ”
รูปแบบรายการ : สนทนากับนักวิจัยประจำสถาบันฯ เกี่ยวกับประเด็น/ปัญหาทางสังคมที่น่าสนใจ / ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และงานวิจัยข้ามศาสตร์ที่มีเนื้อหาซับซ้อน ผ่านการสื่อสารย่อยเรื่องยากให้ง่าย โดยมีเนื้อหาครอบคลุม รอบด้าน เสนอถึงมุมมองแนวคิดของนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์

ช่วงที่ 3 : (5 นาที)
ชื่อรายการย่อย : “นวัตกรรมสังคม”
รูปแบบรายการ : สารคดีความรู้ทั่วไป (เกร็ดความรู้จากงานวิจัย) เป็นการเล่าเกร็ดความรู้ที่ได้รับจากการทำงานวิจัย ผ่านการประสบการทำงานวิจัยจากกลุ่มวิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/ศูนย์เชี่ยวชาญฯ และแผนงานของสถาบันฯ

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.พิชญา สุรพลชัย

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.บวร ทรัพย์สิงห์

ผู้ดำเนินรายการ

รายการ โลกใหม่กับวิจัยสังคม ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ Innovative Wisdom