รายการ News Connect

  • หมวดหมู่ วัฒนธรรม/วาไรตี้
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.55-9.00 น., 11.55-12.00 น. และ 16.55-17.00 น.

นำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการ

พิมพ์ลภัส โยวะผุย

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

รายการ News Connect ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง