รายการเจาะข่าวเช้านี้

  • หมวดหมู่ สถานการณ์ปัจจุบัน
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 6.00-7.55 น.

สรุปข่าวเด่นประเด็นดัง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา และต่างประเทศ ในมิติที่ลึก รอบด้าน และตรงประเด็น และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข่าว แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วง รายงานข่าว เวลา 6.00-6.30 น. นำเสนอการเล่าข่าว และรายงานข่าวสารในประเด็นสำคัญรอบวันที่ผ่านมา

ช่วง Voice of America เวลา 6.30-7.00 น. ถ่ายทอดเสียงสดจากสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) หรือ VOA ในภาคภาษาไทย โดยนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ รอบโลก

ช่วง วิเคราะห์เจาะลึก เวลา 7.30-7.55 น. นำเสนอการสัมภาษณ์แหล่งข่าว ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวที่นำเสนอ และประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของผู้ฟัง

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี

รายการเจาะข่าวเช้านี้ ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ คลินิก 101.5