รายการจับกระแสข่าว

  • หมวดหมู่ สถานการณ์ปัจจุบัน
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.05-12.30 น.

สรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ และสัมภาษณ์ประเด็นข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ

ภาวิณี โตตะเคียน

ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

นันทพงศ์ ม่วงพิณ

ทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

รายการจับกระแสข่าว ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ Innovative Wisdom