รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

  • หมวดหมู่ การศึกษา/เด็กและเยาวชน
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.

สถานีวิทยุจุฬาฯ ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเป็นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัย เน้นข่าวการศึกษา สังคมจากในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 รอบรั้วทั่วไทย นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวจากสถานีวิทยุพันธมิตรทั่วทุกภูมิภาค

ช่วงที่ 2 จารึกรอยไทย สารคดีที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล วันสำคัญจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ช่วงที่ 3 เล่าขานงานวิจัย นำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจในรูปแบบสกู๊ปข่าว จากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร

ช่วงที่ 4 สนทนาสถาบัน เป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นเชิงวิชาการ การศึกษา วิทยาศาสตร์ งานวิจัย หรือข่าวสารในพื้นที่ที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยต่าง

ผู้ดำเนินรายการ

ภาวิณี โตตะเคียน

ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุจุฬาฯ

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข